Chceš se naučit se lépe vnímat? Zde najdeš jednoduché praktické tipy. Video kurz bez doprovodu, praxemi si procházíte samy dle svého tempa.

Skutečně nasycená

Momentálně uzavřeno
Tento kurz cílí na rozkvět tvého ženství. 4 měsíční online kurz Pro tvou svobodu v jídle, pro tvůj nový přístup k sobě samé. Pro tvou lásku a péči ke svému tělu i k sobě samé.

Svobodná duše

Momentálně probíhá
Tento kurz překračuje ženskou polaritu, míří k tvé podstatě bytí. Půlroční on-line výcvik Pro tvou vnitřní i vnější svobodu. Pro lehkost a uvolnění se v životě. Pro tvé jedinečné projevení se.