Skutečně nasycená

Momentálně uzavřeno
Tento kurz cílí na rozkvět tvého ženství. 4 měsíční online kurz Pro tvou svobodu v jídle, pro tvůj nový přístup k sobě samé. Pro tvou lásku a péči ke svému tělu i k sobě samé.

Svobodná duše

PRÁVĚ OTEVŘENO
Tento kurz překračuje ženskou polaritu, míří k tvé podstatě bytí. Půlroční on-line výcvik Pro tvou vnitřní i vnější svobodu. Pro lehkost a uvolnění se v životě. Pro tvé jedinečné projevení se.
Video kurz bez doprovodu, praxemi si procházíte samy dle svého tempa. V tomto kurzu nic neřešíme, nic nerozebíráme. Jdeme do intenzivní praxe vnímání sebe sama.