fbpx

Buď zcela svá
na houpačce života

Možná jsi právě v etapě, kdy si říkáš..

 • nevím co přesně chci, ale musím uznat, že má realita mě úplně neuspokojuje. Chci žít víc.
 • jsem tak nějak bez šťávy, energie, vášně... peníze taky drhnou a už bych to opravdu měla ráda jinak
 • zůstávám uvnitř hodně osamělá, uzavřená, tak nějak odstřihlá od života
 • chci se zase cítit i jako žena.
 • vím, že jedu na mrtvém koni, ale neumím sesednout. Už nechci život odkládat na potom.
 • chci umět víc důvěřovat sobě i životu, vše držím hodně pod kontrolou, což mě unavuje...

Prostě víš, že je tady toho pro tebe víc - jen nevíš, jak se k tomu dostat? A na sobě jsi už makala až dost? 
Jako bys to měla téměř na dosah, ale reálně ti změna uniká?

Bojíš se, že si na smrtelné posteli uvědomíš, že jsi nic neprožila? Že jsi nežila po svém?

Proč to dopouštíme? Proč se limitujeme a omezujeme? Proč usínáme?

Třeba jsi byla vychovávaná k tomu, abys NIC nechtěla. Abys byla tou „správnou“ ženou. Společnost stále klade na ženy definované nároky.

Pozoruj, co s tebou rezonuje, když si představíš  - že bys žila víc po svém, živěji.

Co tě může limitovat?

 • Mám strach, co na to řeknou druzí.
 • Nechci, abych byla sobecká a společensky nepřijatelná.
 • Obávám se, abych to nějak všechno nezkazila.
 • Nevím, zda bych to zvládla.
 • Žiji v představě „něco za něco“ - nemůžu mít přeci všechno .
 • Nevím, jak jinak bych to měla dělat, neumím si to dovolit.
 • Jako by to nebylo pro mě, asi si to musím nejdříve zasloužit.
 • Bojím se selhání, chyby a toho, že tím druhým ublížím.

Vždycky, když si řekneš:

„Tohle si nemůžu dovolit, tohle není pro mě, tohle já bych nikdy neudělala...“  v tu chvíli odevzdáváš svou životní sílu a tvá vlastní cesta se ti vzdaluje. Život ti jen protéká mezi prsty...

Tak to změň, dokud je čas.

Proč volíme pohodlí a zvyk před vlastní cestou, která tak zdravě oživuje?

Může za to naše podvědomá potřeba vyhnout se nepříjemnému neznámu. Potřeba nastavit si jasné parametry jistot. To je běžné a lidské. A proto taky většina lidí spí a nejsou živí a později se také třeba trápí nemocemi (velmi zjednodušeně).

Živý život přínáší výzvy a nepohodlí... je dost těžké přijímat život se vším, co k němu patří. Ale stojí to za to. A každá ty možnosti máme - žít to, co skutečně jsme i své specifické dary. Rozhodně to za to stojí - neb pak jasně víš, že jsi žila. Cítíš to do morku kostí, naprosto všechno ti pak dává smysl. Právě to se stává bohatstvím života a oživuje to.

Získej víc odvahy a energie pro život díky speciálnímu propojení
4 svých pokladů.

Co kdyby sis dovolila...

 • být šťavnatou zdravě suverénní ŽENOU se specifickou září a energií?
 • Mít peníze i kontakt s něčím vyšším?
 • Žít v hojnosti možností a zajištění, o kterém se ti zatím jen zdá?
 • Nebát se dát smrti to, co ti již nefunguje, ať to jsou pracovní příležitosti, vztahy, nebo místo na bydlení.
 • Oceňovat svou specifickou jedinečnost...a tím si sebe vážit.

ŽÍT REÁLNĚ TO, CO OPRAVDU CHCEŠ A TVÁ DUŠE POTŘEBUJE? 

Co ti v tom brání? Zamysli se...

 • máš aktivní sexuální sílu? Jak a na co všechno ji používáš? Jen na uspokojení sebe nebo muže? Jen pro klid v rodině? Proč tak málo? Co kdybys ji použila i pro sebe samu, pro svůj život?
 • Důvěřuješ sama sobě? I něčemu vyššímu, co tě vede? Umíš se odevzdat? Umíš se ztišit a naslouchat? A pak udělat to, co ti přijde? Bez toho, že bys tomu musela rozumět?
 • Všímáš si své vlastní energie? Umíš o ni pečovat? Vážíš si sama sebe, své energie, i svých peněz? Jsi si vědomá své hodnoty? Že to počká? Myslíš. si, že když se cítíš nedostatečně, že ti mohou pocit hodnoty dodat druzí? Že tě budou ctít a respektovat?
 • Máš ráda své jistoty?Jak přistupuješ ke změnám, koncům, smrti? Vítáš je jako možnost svého znovuzrození? Neztrácíš příliš energie poháněním mrtvého koně?

A co když 4 tématické poklady: smrt, sexuální síla, božství v tobě, životní energie - použiješ pro své oživení?

Abys žila SVŮJ život... 

...šla svou cestou

Jak přesně funguje propojení
4 pokladů života? 

 • ŽIVOTNÍ ENERGIE
  díky citlivějšímu vnímání své energie, větší úctě k ní, získáš schopnost o ni lépe pečovat - tím budeš vědět, kdy ji ztrácíš a jak ji zas obnovit, což se ti odrazí i na přístupu k penězům.
 • SMRT
  díky vnitřní odvaze dávat ihned smrti to, co potřebuje přeměnu, půjdeš rychleji a snadněji skrze jakoukoliv situaci. Nebudeš ztrácet svou energii udržováním něčeho nefukčního.
 • SEXUÁLNÍ SÍLA
  díky uznání a pozvednutí své sexuální síly. budeš mít dost energie na své přeměny, na cokoliv, pro co se rozhodneš. Věk, nebo to, jestli máš partnera ,v tom nehraje roli.
 • BŮH, VĚDOMÍ, JEDNOTA
  díky posílené důvěře sama v sebe a v síly, které tě přesahují, ti přichází inspirace, pocit jednoty. úleva a klid. Síla na cokoliv, co prožíváš - víš, že na to nejsi sama.

Pak žiješ větší proudění svého života, vidíš své možnosti a realizuješ je.

Svět velmi potřebuje ženy, které dokáží svou  sílu,
svou sílu STVOŘENÍ žít. 

Proč bys měla jít touto cestou?

Přes propojení a posílení tvých vlastních pokladů, 4 témat, která všechny denně žijeme - přes jejich uvolnění - aktivaci - jdeš k seberealizaci. K sebepřijetí - které ti dá božskou sílu a vesmírné možnosti.

Tím si ušetříš mnoho energie, času a peněz.
Jak to?

 • To je jednoduché - budeš lépe znát své priority, budeš mít odvahu dělat své vlastní kroky, budeš si více věřit, taky si vážit všeho, co uděláš a nebudeš ztrácet čas ani energii tím, že se věnuješ něčemu, co ti není k užitku.
 • Nebudeš plýtvat časem, penězi ani energií na řešení důsledků toho, že jsi nedělala kroky po svém. Protože to UŽ budeš žít. Uvolníš neskutečný rezervoár vnitřní síly.
 • Dáváš si možnost staletími uvězněnou ženskou energii a potenci zcela napřímit, získáváš svou specifickou jiskru - energii a odvahu pro svůj život.

Cítíš, že přichází čas žít své
PRAVÉ POKLADY ŽIVOTA?

...žít v hlubokém vědomí sebe sama,
užívat si hojnost možností a zajištění,
na které máš životní právo...

JÍT SVOU VLASTNÍ CESTOU?

Pak je tady pro tebe...

5měsíční online kurz, díky kterému proměníš 4 zásadní témata svého života

Sex, Bůh, Peníze a Smrt

na

Co ti přinese cesta skrze 4 poklady života?

 • tvá sexuální energie bude proudit a ty se díky tomu budeš cítit žensky a mocně.
 • budeš mít víc energie pro svůj život, a víc laskavé vlídnosti sama k sobě
 • budeš ctít samu sebe - cítit svou novou sebehodnotu - že jsi nádherná zářivá bytost
 • nebudeš se bát toho, co na tvé kroky řeknou druzí...
 • najdeš víru v sebe sama a tím se stáváš silnější, umíš si ohlídat své hranice
 • dovolíš si pečovat o své peníze jako o svou nejvzácnější energii
 • začneš vítat změny a živost ve svém životě, přestaneš se děsit nejistoty ,
 • KONEČNĚ BUDEŠ MÍT ODVAHU ŽÍT PO SVÉM .

 Jdeš přirozeně vzhůru a přitom se reálně realizuješ - jako se to děje třeba Elišce.

Získej víc odvahy a energie pro svůj život...

Toto je má osobní jantra, vlastnoručně malovaná a přesně k tomuto rozměru tě zvu. 4 témata a ty - aktivní jiskra v jejich středu. Nech, ať ti otevřou možnosti žití. Nekonečné možnosti.

Proč tudy a proč se mnou? 

Jsem ze své  podstaty velmi otevřená. Neumím to jinak - mám životní nastavení, že k životu patří vše - nic není vyřazeno, nic není málo důležité, všechno do něj patří, není za co se stydět. Lze říct, že je to má dávná tantrická minulost a filozofie. 

Tolik tajemství jsem slyšela a tolik skrytých bloků jsme uvolnily, když jsem ženy navedla tak, aby se přestaly za cokoliv posuzovat, když si dovolily přijmout svou sexualitu, přiznaly si, že se chtějí mít dobře, našly svůj vnitřní vztah s  tím, co nás přesahuje, aby se uměly včas dát smrti - tedy vnitřní obnově. Zjistila jsem, že tato místa ukrývají celý rezervoár ženských sil. A dnes jsou mé náhledy na témata již prověřená časem (13 let mé praxe) a mnohými úlevnými ženskými slzami.

Abys i TY nyní mohla využít prověřenou cestu a žít víc to, co jsi TY. 

Jak to bude probíhat prakticky?

 • Budeš se v týdenním režimu postupně posunovat do jednotlivých pater spirály. K lekci dostaneš pracovní listy, konkrétní cvičení.
 • Každý týden výzva k akci, na co se máš na celý týden zaměřit
 • V každém patře tě čekají 4 lekce + integrační týden, ve kterém se potkáme při kruhu sdílení. Z něj pro tebe vznikne živá tvorba - masterclass navíc . Ta ti všechna témata ukotví a propojí.
 • Takto se po spirále posuneme celkem do 4 pater a tím, že bude každé patro zakončené usazovacím týdnem, nic se neoddělí, ale naopak se vše přirozeně propojí mezi sebou.
 • Navíc soukromě se mnou můžeš probrat své osobní nejtajnější TABU, ať už se týká čehokoliv.
 • Nakonec zvu na závěrečné živé setkání v Praze s rautem. Termín vybereme ve skupině.

Jaké jsou 4 pilíře pro tvé PRAVÉ JÁ?

1. Sexuální síla - objev svůj životadárný zdroj energie.

1. Přijmeš samu sebe jako sexuální  ženu, uvolníš svou vinu nebo strach,  očistíš si náhled na sexualitu a uznáš sílu svého zrození. Spojíš ji s láskou. Tím otvíráš potenciál síly. 

2. Přijmeš svou temnou stránku sexuality,  a naučíš se ji použít dobře. Naučís se svou sexuální sílu stáhnout k sobě, aby z tebe neprosakovala a tím sis nepřitahovala nepříjemné situace. Poznáš celou svou sílu. Už se jí nebudeš muset vůbec bát. 

3. Oslavíš své sexuální tělo a začneš si ho více užívat. Naučíš se sílu používat pro sebe samu, najdeš další praktické využití sexuální síly pro svůj život. 

4. Zjistíš, jak sexuální sílu použít jako palivo pro rozvoj svého vědomí, ale i tvých snů, vizí a tužeb. Tato síla ti aktivuje odvahu žít po svém, naučíš se ji použít na ukončení toho, co ti již neslouží.

2. Bůh, božství v nás - věříš sobě i životu a nalézáš vnitřní klid a prostor.

1. Odhalíš omezující přijaté představy o sobě, uvolníš své obrany před láskou.  Zjistíš, kde si nevěříš a najdeš, jak si můžeš věřit. Tím si otevřeš cestu ke svému zdroji. 

2. Přijmeš i své nevědomí, uznáš své slabiny bez výčitek a naučíš samu sebe respektovat. Nalezneš soucit sama k sobě, abys ses již nemusela kritizovat nebo nemusela být pod tlakem toho, že žiješ málo. 

3. Zjitíš, kdo opravdu JSI. Stoupeš si do své síly. Zjistíš, jak můžeš toto spojení používat ve svém běžném životě. Budeš se cítit přijímaná a propojená, ucítíš pocit jednoty a celistvosti. 

4. Začneš si cenit a milovat všechy formy svého projevu, probudíš kreativitu, radost a hravost. Budeš ji umět použít prakticky pro svůj život.

 

3. Peníze - pečuješ s úctou o svou životní energii a tím přitahuješ víc peněz

1.  Začneš pečovat o svou životní energii, navážeš zdravý vztah k penězům. Objevíš  k nim nový bezpečný a přitom osvobozující postoj - z lásky k sobě. 

2. Otevřeš se pro lásku a tím i pro přijímání peněz. Uvolníš bloky v přijímání, vyčistíš svá nastavení k pěnězům a také mantry myšlenek o penězích a hojnosti.

3. Otevřeš se bohatství všeho - možností, ducha, peněz, lásky, radosti, zdraví, času, vztahů - v propojení s božstvím. Dáme penězům vyšší záměr. 

4. Začneš si užívat proudění peněz - hravě a bez zábran a přitom s nohama na zemi.  Naučíš se udržovat energetický tok, ve svém těle i na svém účtě.

4. Smrt - umíš ukončovat a dávat se obnově, přijímáš a realizuješ své nové možnosti

1. Přijmeš změnu jako životní dar, který tě oživuje. Uvolníš své tělo, vyprázdníš svou mysl, aby vznikl prostor na nové možnosti. 

2. Rozloučíš se s neschopností ukončovat, přestaneš se nezdravě držet jistot. Skončíš se strachem ze selhání, z neznámých kroků. 

3. Zažiješ smrt svých přesvědčení o sobě jako osvobozující očistu. Abys mohla být zcela svá a odvážná na místech, kde potřebuješ. Rozvineš svou schopnost reagovat na situace.

4. Přijmeš svou nevinnost, opravdovost a autenticitu. Konečně se přijímeš celá tak,  jak jsi a navíc z toho budeš umět vytěžit skvělé konkrétní kroky, jak dál se svým životem. 

+

4. žhavé masterclass 

Interaktivní lekce přes ZOOM, zcela na dobrovolné bázi, ze kterých vznikne záznam - výzva pro tebe, aby sis hrála víc a také vykročila ze svých komfortních zón a tím si rozšířila svou kapacitu. Klidně s vypnutou kamerou, ale skupina a výzva ti pomůže uvolnit místa, kam by ses sama nepustila a to s humorem a s láskou. 

 • 1. Osvobozující lekce trapnosti
 • 2. Uvolňující lekce bláznivky 
 • 3. Nabíjející lekce smyslné kočičky 
 • 4. Posilující lekce zazobané šťabajzny 

Získáváš 16 velmi speciálních lekcí, 4 kruhů sdílení a 4 masterclass, plus mé reakce během kurzu

Cítím, že naše společnost i planeta velmi potřebuje, aby zde byly ženy, které mají odvahu žít po svém, protože jako čerstvá babička si hodně uvědomuji, že nejlepší, co můžeme udělat pro lepší život našich dětí je -  jít jim příkladem. Jít svou vlastní cestou. 

To za mě stojí za investici časovou i finanční - zde investuješ do sebe, a do svého poslání pro svět, do své celistvé realizace a to je velká věc.

Kam tě 5měsíční program na oživení tvého života zavede? 

 • Už se nemusíš bát toho, že jsi na někoho příliš sexuální... Naučíš se tuto sílu ovládat.
 • Nebudeš se stydět za svou vnitřní a speciální ženskou spiritualitu... Budeš si sama sebou jistá.
 • Nebudeš už nijak bránit penězům, aby k tobě tekly. Konečně si dovolíš opravdovou hojnost, ve všem (kreativita, příležitosti, láska, radost, peníze, i hojnost ducha).
 • Budeš umět včas ukončit to, co ti neslouží a odkládat staré nefukční návyky a mechanismy.
 • Dokážeš si užívat život se všemi jeho nečekanými nabídkami, i všechny nečekané změny budeš brát jako dar.
 • Už se vůbec nebudeš bát být naprosto sama sebou. Naopak začneš se více oceňovat a tím vzroste tvá důstojnost.

Začni žít PRAVÉ POKLADY ŽIVOTA ukryté v sobě samé.

Získej svou vlastní jiskru (odvahu a energii) a jdi svou vlastní cestou.

Když zjistíš, kdo skutečně JSI TY,

prožiješ nádherně nepředstavitelný život

Navíc jsem pro tebe připravila:

EXTRA BONUSY

Záznam videí z kongresu „ZDRAVÁ A KRÁSNÁ“

19 hodinových rozhovorů se 13 originálními ženami a se 3 muži, kteří ti předají své poklady a osobní zkušenosti s moudrou péčí o sebe sama. Na tomto místě budeš mít záznam všeho, co všechno žena potřebuje ke svému plnému zdraví.

Hodnota: 5 000 Kč pro tebe nyní ZDARMA

Záznam videí z kongresu „SEBEUVĚDOMĚNÍ“

20 rozhovorů s 16 originálními ženami a se 3 muži, díky tomu přestaneš už konečně řešit, jestli nejsi moc nebo málo? Objevíš, jak můžeš začít a rozvineš svou odvahu žít sebe. Přijmi inspiraci od těch, kteří svůj život proměnili.

Hodnota: 5 000 Kč pro tebe nyní ZDARMA

6 rozhovorů s úžasnými ženami, které si jdou VLASTNÍ CESTOU

Poslechni si životní příběhy 6 žen, které jdou hodně svou vlastní cestou. Nasaješ inspiraci díky rozdílnosti přístupů a  cest, abys mohla najít tu svou. To, čím se obklopujeme, tím se postupně stáváme.

Hodnota: 1500 Kč pro tebe nyní ZDARMA

Bali dech - balíček dechových technik

Neveřejná třídilná nahrávka s esencí Bali. Tři videa, které tě dovedou k vyšší vnitřní vibraci přes dech.
1. Umění být s tím, co je - č. 1. 
2. Umění být s tím, co je  - č. 2.
3. Zlatý medový vyživující dech
Díky nim se dostáváš do vyšší dimenze přes přijetí toho, co se děje v tobě. Osvobozující, posilující bohatá výživa. 

Hodnota: 1500 Kč, pro tebe nyní ZDARMA

Tanec divošky (audiokniha)

Štavnatá audiokniha, ve které si poslechneš příběhy, které otvírají třinácté komnaty tvých vztahů. S laskavým nadhledem si můžeš u poslechu zavzpomínat i na své intimní prožitky a konečně je rehabilitovat. 

Šest povídek je podbarveno hudbou. Hudební podkres byl zkomponován pro tyto povídky.

Hodnota:249 Kč pro tebe nyní ZDARMA

Povídka - Probuzená krása (tajná studiová nahrávka)

Jitka Břízová - housle, zpěv
Petra Punčochářová - kytara, zpěv
Magda Křepelková - vypravěčka

Zažiješ živé studiové tvoření, kdy slovo prolíná hudba. Můžeš si tím zcela prožít esenci příběhu, který vypráví o slastném nalezení pocitu krásy ze svého sexuálního těla. Hudba ti prožitek umocní a zavede hluboko do těla. 

Hodnota: 390 Kč pro tebe nyní ZDARMA

Živé setkání v Praze

Setkání na živo s rautem - možnost se poobjímat, seznámit, představit sebe i své dary. Předběžný plán- první týden v říjnu. Termín vybereme ve skupině. 

Hodnota: 2950 Kč pro tebe nyní ZDARMA

Jen bonusy jsou v hodnotě 16 589 Kč

Začínáme 3. 6. 2024

5měsíční "kurz" PRAVÉ POKLADY ŽIVOTA, který je víc než kurzem - je blízkým setkáním a životní cestou

díky kterému...

budeš konečně realizovat to, co jsi už dávno chtěla žít. 

  Celková hodnota kurzu s bonusy: 97 000 Kč

Plná cena Pravých pokladů života, tvé iniciační cesty je: 

29 999 Kč

(včetně DPH)

Navíc máš celou dobu k dispozici
Magdin láskyplný jasný vhled.

Co říkají o mé práci ženy?

Andrea Ozoráková

Už se nesnažím být iná

Andrea Kroupová

Nikdy jsem nezažila takovou svobodu

Ivana Maňasová

Někde v sobě jsem cítila hlubokej smysl

Lenka Horvátová

Je to moje kotva

Jana Vitáková

Magda čítá medzi riadkami

Martina Černá

Laskavě tne do živého

Časté otázky

Stojí to za ty peníze?

Uvolnění a propojení témat tě vede k velké vnitřní svobodě a skutečnému opravdovému sebepřijetí - to je k nezaplacení. Ta úleva, když jsi sama sebou a jsi vnitřně spokojená ti ale týdně může i mnoho ušetřit, protože neztrácíš energii tím, co ti nefunguje. a nemusíš pak svou energii různě náročně doplňovat.

Jak velké je v kurzu Magdino osobní nasazení ?

Budeš mě mít v uzavřené skupině a budeš se moci na cokoliv kdykoliv ptát. Jednou měsíčně ti na cokoliv odpovím na kruhu sdílení a také pro tebe budu tvořit. Žádná tvá otázka není marná, žádné tvé prožívání není hloupé nebo k ničemu.

Nezatíží mě to moc? Mám tak málo času

Jednou týdně tě kurz krásně zavede k sobě. Což není zátěž, ale pomoc. Nemusíš si sama nijak připomínat, to pro tebe ráda udělám.

Jak dlouho bude pro mě obsah dostupný? 

Obsah ti zůstává trvale.

Když do sebe tolik investuji, tak budu muset nasadit tempo, všechno změnit, všechno vyřešit - a z takové představy se mi do toho už teď nechce .

Chápu. Tlak není dobrým pomocníkem. Místo nasazení tempa si vezmi jiné nastavení - že si to jdeš užít. K těmto tématům jde hravost velmi přirozeně. Použij tedy chuť si to užít a svoji zvědavost. A to ti pomůže kurzem proplout be tlaku. Místo dřiny se budeš moci svézt na vlně skupiny, která tě ponese nezadržitelně a lehce všemi tématy.

Co znamená že půjdeme spirálou vzhůru?

V prvním patře dostaneš vždy po týdnu první lekce ze všech 4 témat. Poté bude týden na integraci. Na to budou následovat druhé lekce, třetí... Tím je zaručena přirozená návaznost a posloupnost témat.

Kolik mi kurz zabere času?

Jednou týdně půl hodina až 45 minut. Ale doufám, že si podněty budeš připomínat během dne... protože právě tak tě nenápadně a snadno přenesou do nového reálu. Další je na tobě- jak hodně budeš chtít sdílet, psát mi a "řešit".

Vydej se se mnou na 

5měsíční online cestu

PRAVÉ
POKLADY ŽIVOTA, 

díky kterým,

půjdeš už vždycky svou vlastní cestou

Začínáme 3. 6. 2024 

Co tedy všechno v kurzu získáváš: 

5 měsíců mé podpory s řadou AHA momentů, technik, tipů a úžasných bonusů

16 lekcí, 4 kruhů sdílení a 4 masterclass, plus nespočet mých reakcí během kurzu
1. téma: Sex - Objev svůj životadárný zdroj energie
2. téma: Bůh - začni si věřit, otevři se důvěře ve svůj život
3. téma: Peníze - Osvoboď svou hojnost díky péči o svou energii
4. téma: Smrt - otevři se novým příležitostem a možnostem

Magdin osobní doprovod v hodnotě 8 499 Kč

Získáváš laskavá nakopnutí a originální vnitřní vhled. Kdykoliv můžeš sdílet své postřehy k tématům kurzu na FB a tím si objednat Magdiny komentáře a vhledy. Magdin ostrý vhled ti neumožní, aby sis něco schovala, nalhávala, abys spadla do nevědomé pasti, abys šla proti sobě nebo se nějak snižovala nebo zpochybňovala.

Záznam videí z kongresu „ZDRAVÁ A KRÁSNÁ“

19 hodinových rozhovorů se 13 originálními ženami a se 3 muži, kteří ti předají své poklady a osobní zkušenosti s moudrou péčí o sebe sama.

Záznam kongresu sebeuvědomění v hodnotě 5000 Kč

 21 prakticky inspirujících rozhovorů se 16 ženami a se 3 muži, kteří ti odhalí svá tajemství, jak překonávali své zábrany a obtížná místa, která jim bránila žít jejich originální potenciál.

Vstup na živé setkání v Praze

Setkání na živo s rautem - možnost se poobjímat, seznámit, představit sebe i své dary.

6 rozhovorů s úžasnými ženami, které si jdou VLASTNÍ CESTOU v hodnotě 1500 Kč

Nasaješ inspiraci díky rozdílnosti přístupů a  cest, abys mohla najít tu svou.

Bali dech - balíček dechových technik v hodnotě 1500 Kč

Neveřejná třídilná nahrávka s esencí Bali. Tři videa, které tě dovedou k vyšší vnitřní vibraci přes dech.

Povídka - Probuzená krása (tajná studiová nahrávka) v hodnotě 390 Kč

Zažiješ živé studiové tvoření, kdy slovo prolíná hudba.

Tanec divošky (audiokniha) v hodnotě 249 Kč

Šťavnatá audiokniha, ve které si poslechnete příběhy, které otvírají třinácté komnaty našich vztahů.

  Celková hodnota kurzu s bonusy: 97 000 Kč

Tvoje cena je:

29 999 Kč

(včetně DPH)

s možností 5 splátek

a žít SVŮJ život po svém - akce platí ještě:

Tvůj doprovod na cestě...

Magda Křepelková

Spisovatelka, průvodkyně,
autorka sebepoznávacích programů

Od roku 2011 doprovodila osobně již víc jak 4000 žen, jejími kurzy prošlo za poslední dva roky víc jak 600 žen, a její knihy četlo již víc jak 7000 žen.

„Pořádám živé akce, prožitkové semináře, vystoupení s hudebním doprovodem, stala jsem se vypravěčkou živých příběhů. Vytvářím velké množství naprosto přesných materiálů pro vysvobození žen z pastí jejich nevědomí. Nejvíc si přeji inspirovat ženy tak, aby si uměly pomoct samy.

Ráda ti předám své zkušenosti, jak vášnivě a opravdově žít svůj život, jak lze  přistupovat k životu, jak  nebýt obětí ale tvůrcem. Jak umět ze všeho vytěžit něco dobrého a jak ze všeho vyrůst.“

Co ženy říkají o KURZU?

Pouštím svoje různá přesvědčení a pocity co je "správně"

Pravé poklady života. Nedokážu uplně říct jaký kurz je. Vím jen že při každém videu jsem si říkala "wau" a plně jsem souznila. A neskutečně mě každé video překvapilo, protože ty 4 hlavní oblasti jak je tam Magda má ted vnímám jen jako "názvy" (navíc takové "tabu"), ale každé to téma mi tak znělo, až už naše síla, nebo hluboké propojení s něčím co nás přesahuje a pocit že jsem v pořádku tak jak jsem, nebo energie v jakékoli podobě (nejen peníze) anebo smrt čili změna a přijetí neznáma. Témata se prolínala, navazovala na sebe, bylo to tolik velkých uvědomění. Po kurzu jsem Magdě neuměla říct nějaké pocity, protože jsem měla pocit že jsem ho neprošla "poctivě" jako předchozí kurzy, nebyla tam taková struktura jako v jiných, spíše se to tak různě prolínalo, vždy propojilo/ukotvilo po měsíci jednou "Masterclass" - speciální lekcí kdy se nám všechna témata nějak propojila ještě víc. Nejde mi vyjádřit slovy co mi kurz dal, zůstává jen pocit z těch témat, která jdou hluboko, chce to i nějakou práci - jedna věc je poslechnout si a druhá se i nacítit na ta témata, odpovědět si otázky, prožít si lekce. Všechna témata byla hodně silná. Prošla jsem Svobodnou duší i Skutečně nasycenou, které byly úžasné, ale toto bylo ještě jiné, fakt hluboké. Nevím jestli jsem po kurzu jiná, ale rozhodně se tento rok dějí změny, pouštím svoje různá přesvědčení a pocity co je "správně", otvírám se více možnostem než je "bud anebo", otvírám se tomu že i peníze mohou být pro mě. A co mi přijde jako největší změna tak jsem po měsících až letech přemítání nad tím vést ženské kruhy začala dělat konkrétní kroky a přestala jsem se bát "co by se mohlo stát" a že nejsem dost dobrá. Ještě víc než po Svobodné duši jdu do odvahy. Bez nějakého studu jak to bude přijato. Jako bych byla ještě víc sama sebou i s přijetím toho "no tak se nebudu nikomu libit, no". S důvěrou že takto je ta cesta správná a potkám tak i ty lidi se kterými budu ladit. Jako bych objevila svoji vnitřní sílu a pocit že takto je to správně. A že existuje spousta možností pro mě v budoucnu, i důvěra že třeba cesta kterou bych si nezvolila může být pro mě ta nejlepší. Taková síla a odvaha jít a dělat ty kroky kde cítím že je to správně, jakoby následování vnitřního vedení. Děkuju Magdi.❤️
Martina Kašparová

Šla jsem do čím dál větší důvěry v sebe...

Magdí, během pokladů jsem šla do čím dál větší důvěry v sebe, byla jsem pro sebe strašně moc otevřená a poctivě jsem všechna cvičení dělala a přišla mi obrovská lehkost v tom, že jsem odhodila nějakou obrovskou tíhu. Bylo mi krásně. A vlastně si uvědomuji, že mi je hezky. A pak najednou teď ke konci, začala se objevovat nějaká nejistota v tom, kam mám teď jít. Kde se vlastně nacházím. A začaly ke mně přicházet nějaké nepříjemné věci a byly čím dál víc vidět. A tady mi došla zase ta spirála. Kdy se něco zavírá a zase otvírá. A ten vír je vlastně celý náš život. A vše se opakuje, jen už na jiné úrovni. Ve Svobodné duši jsem to byla hlavně já, vůbec si sebe jen uvědomit, poznat se a začít něco měnit a mít se ráda. A Pravé poklady života mi toto ještě více prohloubilo a umožnilo jít s tím mým pocitem ven. Mezi své nejbližší. Kdy jsem přestala chtít všechny zachraňovat a jen pozorovala a byla tady pro sebe. Ještě víc se mi otevřela ta chuť zkoušet nové věci a přijímat mé nejbližší bez hodnocení. Protože i já se přestala hodnotit. A tím, že jsem se přijala já, tak jsem přijala i ty mé nejbližší. Takže ten samý oblouk spirály, ty samé situace, ale už jinak a výš. A ještě jsem se začala poslouchat a dovolovat si jít za tím, co mě volá. Takže začínám se znova učit angličtinu a oslovila jsem pána, který by mě mohl učit hrát na akordeon, začala jsem se učit zpívat. A všechno to, co mi dřív někdo zastavil z důvodu, nemáš na to talent, tak se k tomu teď vracím. Potřebuji si to dopřát. A proto už s láskou přijímám další výzvy, které přichází. Už né od rodiny, ale tentokrát se to týká práce a přítomnosti lidí, kteří jsou součástí mého žití, ale už né v rodinném vztahu. A najednou jsem ve spirále zase výš, objevují se stejná témata, ale už trochu zase jinak. A ta spirála je už teď pro mě jistotou, že se to zase posune dál. Už do toho jdu s důvěrou, že se bude dít pro mě a že mi to pomůže zase odhodit to, co mi nepatří. A říkala jsem si, jak to uchopit. Jak s důvěrou jít zase do toho. Co je to, co mi tam teď zase přichází. A dostala jsem odpověď zase od Magdy. Nechápu to, ale přišla nahrávka o přizpůbosobivosti. A měla jsem pocit, že promlouvá ke mně. Protože vstupuju do další části spirály. Zase o level výš, vnímám, že budu procházet zase ty samé témata ale zase jinak. Už né jen k sobě, už né jen k mým nejbližším, ale už zase o kousek dál. Takže zase hodná holka, zase všem vyjít vstříc. Ale teď už to nejdu odhalovat se strachem, ale vlastně se na to moc těším. Hravě s humorem...To je teď další můj level...
Petra Bidmanová Strnadová

Najednou to šlo samo....

Rozhodla jsem se vstoupit do kurzu v době, kdy jsem zažívala velké osobní přerody. Zainvestovala jsem do sebe a vzala jsem tento kurz jako příležitost ukotvit se v jiném vnímání života než z pozice oběti, zoufalství a smutku či strachu. Témata jako bohatství či sexuální síla ve mě vyvolávaly spíš smutek a nedostupnost, ale právě citlivě a do hloubky uchopené s Magdou to najednou šlo samo, dokázala jsem se dostat do roviny možností, kde to JDE. Kde jsem pokojná a tvůrčí. A stejně tak by byl kurz samozřejmě úžasný v době, kdy je období života poklidné. Tato univerzálnost Magdiného přístupu je skvělá. Opakovaně se vracím ke knihám i kurzům, které jsem už prošla a čerpám z nich. A nakonec jedno tajemství: je třeba to opravdu REALIZOVAT V ŽIVOTĚ.. Poslechnout si - a jít a udělat to. Opakovaně. Magdě za mně obrovské díky!
Jana Hlavsová

Dávám sama sobě prioritu a dopřávám si...

Myslela jsem si, že mi vlastně nic nevadí, že nemám na co si stěžovat, ale při cvičení jsem zjistila, že nejsem spokojená v žádné oblasti svého života 😮 Tak to teda díky Magdi, to se ti tedy povedlo, říkala jsem si 😃 Postupně ale přišlo přijetí bez posuzování a pak i uvědomění, že je možné to změnit. Moc se mi líbila výzva na porušení zvyků. To bych si chtěla někdy zopakovat. Hodně jsem si taky prožívala některá meditační audia a moc se mi líbil závěr s ženstvím a láskou. Co se dále změnilo? Přidala jsem během roku pár zvyků, které se týkají výhradně mého sebeopečování. Dávám sama sobě prioritu a dopřávám si (kurzy, knihy, čas pro sebe). Znovu jsem objevila kouzlo mystična. Už tolik nemlčím a reaguju. Jsem na sebe více hodná, už tolik netlačím. Ptám se, co se mi právě teď chce. Vybírám si to nejlepší pro sebe a ne to, co je nejlepší pro ostatní. I když mám pořád občas propady, většinou se cítím spokojená, nasycená. Díky, díky, díky
Jitka Klečková

„Recenze jsou ověřené. Průběžně sbírám zpětné vazby od svých klientek a vybrané reference zveřejňuji.“